Merenkulun asiasanasto

Sanaston selaus

Aakkosittain
Aiheittain

Paluu etusivulle

Sanahaku


Hakusanan voit katkaista *-merkillä


Lisätietoa asiasanastosta

Suomen merialan kirjastot ovat yhteistyössä koonneet merenkulkualan asiasanaston. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen merenkulkualan asiasanasto, ja se on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä. Asiasanasto perustuu STCW-koodin aihepiireihin (Standard of Training, Certification and Watchkeeping).

Ammattisanastoksi rajattuna se sisältää noin 1300 merenkulkualan suomenkielistä termiä. Jos sanalla on ruotsin- tai englanninkielinen vastine, myös se on lisätty termistöön. Merenkulkualan kansainvälisyydestä johtuen englanninkielinen termistö on laaja eikä kaikilla sanoilla ole vastinetta suomeksi.

Merenkulkualalla käytetään yleisesti erilaisia lyhenteitä. Ne ovat sanastossa sellaisinaan ilman suomenkielistä ilmaisua mutta alkuperäiskielellä aukikirjoitettuina. Jos vieraskieliselta asiasanalta puuttuu kokonaan suomalainen vastine, termi on lisätty luetteloon vain ruotsiksi tai englanniksi.

Asiasanastoa ei ole suunniteltu varsinaiseksi alan termien sanakirjaksi vaan julkaisujen sisällönkuvailun apuvälineeksi. Siksi yksityiskohtia on haluttu välttää, ja sanasto on suppea. Merenkulun käytännön työssä ammattilaiset käyttävät alan slangisanoja yleisemmin kuin varsinaisia termejä. Siitä johtuen sanaluetteloa vähitellen täydennetään merenkulun slangisanoilla. Termistössä kunkin slangisanan kohdalle on lisätty selvennys sanan luonteesta.

Asiasanasto on apuneuvo, joka helpottaa jokapäiväistä kirjastotyöskentelyä niin asiakkaan kuin kirjastoammattilaisenkin kannalta. Se auttaa alan julkaisujen sisällönkuvailussa ja sitä kautta tiedonhaussa. Kirjastojen ammattilaiset käyttävät asiasanoja suuren asiakokonaisuuden (kirjat, lehtiartikkelit ym. julkaisut) sisällön kuvailuun tiivistämällä sen muutamaan sanaan. Asiasanat tallennetaan kirjastojen tietokantoihin. Niistä merialan julkaisujen tarvitsijat voivat asiasanoja hakusanoina käyttäen täsmällisesti löytää tarvitsemansa julkaisut.

Asiasanastoa kehitetään jatkuvasti. Palaute tekijöille on tervetullutta. Viestit voi lähettää sähköpostitse joko Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kirjastoon tai Tietokeskus Vellamoon. Sähköpostiosoitteet ovat metsola.kirjasto(at)ksamk.fi ja tietokeskus(at)merikeskusvellamo.fi.

Palautteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, ja ne käsitellään pari kertaa vuodessa pidettävissä työryhmäkokouksissa.